Su Quan Viet Nam tai Stockholm, Sweden

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cán bộ Đại sứ quán

 

Bà Phạm Thái Như Mai

Tham tán

0046-8-5562 1095

Ông Vũ Chiến Thắng

Tham tán Thương mại

0046-8-322 666

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Bí thư thứ hai (về thương mại)

0046-8-328 550

Ông Lê Minh Tuân

Bí thư thứ ba

0046-8-5562 1071

Ông Vũ Thái Hà

Bí thư thứ ba

0046-8-5562 1077/82

Ông Phùng Xuân Đạo

Bí thư thứ ba

0046-8-5562 1074

Last Updated on Thursday, 26 November 2015 10:16