Su Quan Viet Nam tai Stockholm, Sweden

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cán bộ Đại sứ quán

 

Ông Vũ Thành Sơn

Tham tán

0046-8-5562 1095

Ông Vũ Chiến Thắng

Tham tán Thương mại

0046-8-32 26 66

Ông Lê Minh Tuân

Bí thư thứ ba

0046-8-5562 1071

Ông Vũ Thái Hà

Bí thư thứ ba

0046-8-5562 1077

Ông Phùng Xuân Đạo

Bí thư thứ ba

0046-8-5562 1074

Last Updated on Wednesday, 31 December 2014 14:28