Su Quan Viet Nam tai Stockholm, Sweden

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cán bộ Đại sứ quán

 

Ông Vũ Thành Sơn

Tham tán

(46) 8 55 62 1095

Ông Vũ Chiến Thắng

Tham tán Thương mại

(46) 8 32 26 66

Ông Vũ Thái Hà

Bí thư thứ ba

(46) 8 55 62 1077

Bà Đinh Thị Hoàng Yến

Bí thư thứ hai (Thương mại)

(46) 8 32 85 50

Ông Phùng Xuân Đạo

Bí thư thứ ba

(46) 8 55 62 1074

Ông Lê Minh Tuân

Bí thư thứ ba

(46) 8 55 62 1071
Last Updated on Monday, 01 December 2014 10:53