Su Quan Viet Nam tai Stockholm, Sweden

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

1. Quy đinh chung:

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam theo pháp luật Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2009 mà không có Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam thì phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.
Việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam được thực hiện đến hết ngày 01 tháng 7 năm 2014. Hết thời hạn này, người không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam sẽ mất quốc tịch Việt Nam; nếu muốn có quốc tịch Việt Nam thì phải làm thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam (mẫu kèm theo).

3. Tờ khai lý lịch (mẫu kèm theo).

4. Các giấy tờ cho nhà nước Việt Nam cấp để chứng minh người làm đăng ký có quốc tịch Việt Nam (hộ chiếu, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh... do nhà nước Việt Nam cấp trước đây...).

5. Photocopy các giấy tờ của Thụy Điển (hộ chiếu, thẻ ID, thẻ cư trú) và personbevis.

6. Hai ảnh cỡ 04 x 06 cm (phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, ảnh chụp không quá 01 năm).

 

 

Last Updated on Saturday, 15 February 2014 00:44