Thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam quy định đối với người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư về nước theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

| Print |

 

I. Quy định chung:

Việc xác nhận nguồn gốc Việt Nam chỉ áp dụng đối với người có quốc tịch Việt Nam định cư ở nước ngoài đang mang hộ chiếu nước ngoài và người gốc Việt Nam có quốc tịch nước khác. Đối với những người còn mang hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam thì không cần xác nhận nguồn gốc Việt Nam.

II. Thủ tục xin xác nhận nguồn gốc Việt nam:
Khi xin xác nhận nguồn gốc Việt Nam, đương sự cần đáp ứng đủ các điều kiện và thủ tục sau:

  1. Đơn xin xác nhận nguồn gốc Việt Nam (Click chỗ này để lấy mẫu đơn).
  2. Xuất trình một trong các giấy tờ hợp lệ (kể cả những giấy tờ cấp trước năm 1975) như: giấy khai sinh, chứng minh thư, thẻ căn cước, sổ đăng ký hộ khẩu (hoặc sổ gia đình), giấy chứng nhận kết hôn, hộ chiếu cũ v.v... chứng minh bản thân hiện nay hoặc đã từng có quốc tịch Việt Nam hoặc có cha hoặc mẹ là người hiện nay hoặc đã từng có quốc tịch Việt Nam.
  3. Hộ chiếu (Passport) nước ngoài hợp lệ.

Ghi chú:

Mẫu đơn được thể hiện dưới dạng văn bản pdf. Muốn mở được dạng văn bản này cần cài đặt chương trình Acrobat Reader.

III. Thẩm quyền cấp xác nhận nguồn gốc Việt Nam.

Việc xác nhận nguồn gốc Việt Nam thuộc thẩm quyền của một trong những cơ quan sau:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam cấp giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam hoặc hợp pháp hoá các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam do nước ngoài cấp.

Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với:
Điện thoại: + 46 8 55 62 1074.
Fax: + 46 8 55 62 1080.
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated on Tuesday, 06 May 2014 09:21