ĐẠI SỨ QUÁN NGHỈ LÀM VIỆC

| Print |

Nhân dịp Quốc Khánh Vương quốc Thụy Điển, Đại sứ quán Việt Nam sẽ nghỉ làm việc vào thứ 2, ngày 06/6/2016 và sẽ tiếp tục làm việc bình thường từ thứ 3, ngày 07/6/2016.