THÔNG BÁO TỪ BỘ PHẬN LÃNH SỰ

| Print |

Từ ngày 01/04/2016, Đại sứ quán tiếp nhận các hồ sơ gửi bảo đảm qua đường bưu điện về địa chỉ sau:

Embassy of Vietnam, Box 45, 125 21 Alvsjö, Sweden.

Last Updated on Tuesday, 05 April 2016 15:46